Montaż i demontaż rusztowania – jak się do tego zabrać?

Montaż i demontaż rusztowania – jak się do tego zabrać?

Montaż rusztowań powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby konstrukcja była stabilna i nie powodowała zagrożenia dla pracowników oraz osób postronnych, a zawsze zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową tzw. DTR. W niej zawarte są szczególne przepisy BHP przy eksploatacji rusztowań, do których należy się bezwględnie stosować.

Montaż bezpiecznego rusztowania zawsze zależy od odpowiedniego przygotowania podłoża oraz wypoziomowania konstrukcji. Rozpoczynamy od ustawienia podstaw śrubowych, do których następnie zakłada się nasadki i łączy z użyciem odpowiednich stężeń poziomych i poprzecznych. Kolejnym etapem jest nałożenie stojaków pionowych lub ram rusztowania i prawidłowe strężnie konstrukcji. Następnie na konstrukcję trafiają podesty z oporęczowaniem oraz montujemy pion komunikacyjny. Każda kolejna kondygnacja budowana jest analogicznie. W rusztowaniach ramowych podesty pełnią funkcję stężeń poziomych, natomiast w konstrukcjach modułowych np. STALKOL 780 wystarczy je założyć na poziomach przeznaczonych do pracy i jednym poniżej oraz w pionie komunikacyjnym, jako zabezpieczenie.

Na każdym poziomie roboczym i zabezpieczającym są wymagane zabezpieczenia w postaci podwójnego oporęczowania oraz burt tzw. krawężników, a jeśli rusztowanie znajduje się w odległości 20 cm od ściany budynkuwówczas stosuje się burty i poręcze, także od tej strony. Czasem budowa wymaga zastosowanie siatki zabezpieczającej, którą można zamontować do odpowiednio dobrze zakotwionej konstrukcji. Kotwienie to bardzo ważny etap montażu rusztowań, które wykonyjemy zgodnie z siatką kotwienia, odpowiednią do danego typu konstrukcji lub zgodnie z projektem.

Jak zdemontować rusztowanie?

Prace związane z demontażem rusztowania powinny przebiegać od najwyższej kondygnacji do najniższej, przy zachowaniu stabilności konstrukcji. Należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, która powinna być nie mniejsza niż 6 m od miejsca rozbiórki oraz umieścić tablicę ostrzegawczą informującą o przeprowadzanych pracach. Pracownicy demontujący rusztowanie powinni mieć środki ochrony indywidualnej, kaski, szelki i rękawice. Prac nie można przeprowadzać po zmroku, w czasie silnego wiatru oraz opadów i zamglenia.

Montaż i demontaż rusztowania – jak się do tego zabrać?