W jakie certyfikaty i atesty powinno być zaopatrzone rusztowanie?

W jakie certyfikaty i atesty powinno być zaopatrzone rusztowanie?

Rusztowania odgrywają kluczową rolę w realizacji wielu projektów. Zapewniają bezpieczne i wygodne miejsce pracy dla pracowników na wysokościach, a także umożliwiają przeprowadzenie np. prac remontowych w trudno dostępnych miejscach. Aby jednak rusztowanie mogło spełniać swoją funkcję, musi być zaopatrzone w odpowiednie certyfikaty i atesty potwierdzające jego jakość oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. W Polsce istnieje kilka wymogów, które powinny spełniać takie konstrukcje. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze z nich.

Jakie certyfikaty powinny posiadać rusztowania?

Certyfikat zgodności z normą PN-EN 12810-1/-2 to jeden z podstawowych dokumentów, jakie powinno posiadać rusztowanie oferowane na polskim rynku. Certyfikat ten potwierdza, że dany system spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 12810-1 oraz PN-EN 12810-2 dotyczącej konstrukcji fasadowych. Ci, którzy są zatem zainteresowani kupnem lub wynajmem rusztowania w woj. śląskim, powinni zwrócić uwagę na obecność tego dokumentu, gdyż świadczy o tym, że dane rusztowanie spełnia wymogi jakościowe. Kolejnym dokumentem, jaki powinno posiadać rusztowanie, jest certyfikat zgodności z normą PN-EN 12811-1. Ten europejski standard określa wymagania dotyczące konstrukcji wspornikowych oraz ogólne wymagania dotyczące wytrzymałości i stateczności rusztowań.

Deklaracja zgodności WE – co to takiego?

Deklaracja zgodności WE jest dokumentem wprowadzającym rusztowanie do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Jest ono potwierdzeniem ze strony producenta, że oferowane rusztowanie spełnia wszelkie wymagania prawne obowiązujące w kraju członkowskim. W przypadku Polski deklaracja ta powinna opierać się na ocenie zgodności wykonanej przez jednostkę notyfikowaną oraz zawierać informacje o spełnionych normach i przepisach.

W jakie certyfikaty i atesty powinno być zaopatrzone rusztowanie?